Několik vět o Johance

Johanka z Arku, zvaná Panna Orleánská, se narodila v roce 1412 v rodině sedláka a rychtáře ve vesnici Domrémy, která v čase našeho příběhu ležela v severní polovině Francie okupované vojsky anglického krále Jindřicha VI.

Od svých 14 let slýchala HLASY a měla vidění, v nichž se jí zjevovali andělé a světci. Johanka se k nim modlila za záchranu Francie, neboť žoldnéřská anglická vojska drancovala a vypalovala její rodný kraj a nezadržitelně se blížila k Orleánsu.

HLASY dávají Johance jasné poslání obléci rytířskou zbroj, postavit se do čela vojsk a s pomocí Boží zachránit Francii. Johanka přesvědčí církev i krále, že je právě tou vyvolenou Pannou z Orleánsu a podaří se jí osvobodit Orleáns. Vrátí francouzským vojskům sebevědomí, hrdost a lásku ke své zemi, za kterou ochotně pokládají životy v bitvách v čele s Pannou Orleánskou. Král je slavnostně korunován v Remeši a Francie má oficiálně svého panovníka.

Politické lichvy, intriky církve i panovníka, strach a obavy mocných tohoto světa před příliš velkým vlivem a mocí vesnické dívky vydají Johanku Svaté inkvizici, která ji obviní z kacířství a posléze i odsoudí ke smrti upálením.

Johanka zemře na hranici, ale svobodná a sebevědomá Francie a její národ žije dál. Z Johanky se stává symbol, mýtus, který přetrvává staletí. "Běda národu, který potřebuje své hrdiny" – z této věty vychází vše co následuje a co vidíme dodnes.
O inscenačním záměru tvůrců muzikálu

Jak dramatik Jiří Hubač, tak i režisér Jozef Bednárik spolu s ostatními tvůrci a interprety vycházejí ve svém realizačním záměru právě ze stěžejního momentu lidských dějin vůbec: z potřeby mít své hrdiny, své mýty, své symboly a nakládat s ními tak, jak je v dané situaci zapotřebí.

Současná situace společnosti a lidstva vůbec, "povaha doby", ve které žijeme, rozmělňuje totiž zásadním způsobem veškeré duchovní ideály a hodnoty na dobře obchodovatelný artikl! Prodáváme a obchodujeme absolutně se vším: se svými hrdiny, se svatými, s relikviemi, s nadějemi, s mýty, s pověstmi, s torzy pozůstatků, s falešnými cetkami vydávanými za svaté.

Obchodujeme s lidskými city, abychom prodali zboží. Vzbuzujeme lidský soucit, abychom jej obratem dobře zpeněžili, zdůrazňujeme národní hrdost, abychom ji promítli do tržeb ve svých obchodech, apelujeme na víru člověka, abychom z ní následně vytěžili nikoliv duchovní, nýbrž obchodní kapitál.

Děláme to všichni, společnými silami. Potřebujeme svého Krista na kříži, abychom dobře zpeněžili svaté relikvie, potřebujeme, aby například naše Johanka z Arku zůstala v každém případě na hranici, protože se přece budou velice dobře prodávat upomínkové předměty, "zaručeně pravé" části jejiho šatu, atd.

Jen mrtví nám dobře poslouží, aby se byznys rozjel na plné obrátky. Tak trochu o tom chce tvůrčí tým hrát naši Johanku, tak trochu o tom to přece všechno je? Takoví jsme přece my, taková je doba!


Postavy a obsazení
Johanka z Arku – Lucie Bílá, Bára Basiková, Lucia Šoralová, Iveta Bartošová, Martina Čechová
Operátor (vyprávěč, biskup Couchon, šašek, vévoda burgundský, Sir Talbot) - Vladimír Marek, David Matásek, Martin Havelka
La Hire – Kamil Střihavka, Petr Kolář
Raimond – Petr Muk, Bohuš Matuš
Král – Jan Apolenář, Vilém Čok, Bohuš Matuš
Beaudricourt / Trémouille / Kat – Martin Pošta, Petr Dopita
v dalších rolích: Marcel Jakubovie (archanděl Michael), Renáta Podlipská, Karina Tomsová, Pavla Kapitánová (Hlasy), Petr Opava (arcibiskup), Jan Gajdoš (inkvizitor), Tereza Ohmová, Ivo Hrbáč, Lukáš Kumpricht, Martin Kalous, Martin Pešek, Radmila Pokorná, Kristina Kloubková
taneční role: Adéla Šeďová, Dita Žemličková, Jan Révai, Igor Kolva


Příběh
První dějství
Prolog 1 - Operátor vítá diváky a představuje Johanku z Arku
Johanka – Johanka vzpomíná na hlasy archanděle Michaela a světic, jak k ní poprvé promluvili
Hlasy – Archanděl a světice sdělují Johance její úkol - postavit se do čela francouzské armády a vyhnat z Francie Angličany; Johanka se takové odpovědnosti leká, nakonec však souhlasí
Proklínám – Johančina dětská láska Raimond proklíná hlasy, které z Johanky udělaly v očích lidí blázna a vzdálily mu ji
Cesta do Vacouleurs – Johanka se vydává na cestu za velitelem pevnosti Vacouleurs, Raimond ji potají následuje
Francii čert vzal – Beaudricourt spílá neschopnému velení francouzské armády, válka už je prý prohrána; Johanka se k Beaudricourtovi dostane téměř násilím a přesvědčí velitele, aby ji poslal s dopisem a družinou na královský dvůr; Beaudricourt, vyděšen jejím proroctvím, tak udělá
Cesta do Chinonu – Johanka pokračuje na královský dvůr
Chinon – mladý a rozmazlený dauphin (nekorunovaný král) je neschopný panovník, ze kterého si tropí žerty i dvorní šašek; dauphin neumí rozsoudit spor kapitána La Hirea s arcibiskupem a velitelem Tremouillem o dalším postupu bojů;
Vím, co cítíš – přichází Johanka a přesvědčí dauphina, aby se bojovalo dál; dauphin degraduje Trémouille, vrchním velitelem jmenuje La Hirea a povolí pokračování války
Když smrt je… – Johanka se snaží vzbudit ve vojácích víru a odvahu; La Hire se jí vysměje: vojáci jsou prý jenom drancující sebranka ožralů
Ať žije král, ať žije Francie! – ale Johančina pevná víra vojáky přece jenom dostane na kolena a povzbuzení se vrhají do bitvy o Orleans a vítězí
Láska je Bůh – Johanka je zdrcena krveprolitím na bojišti a vítězství má pro ni hořkou příchuť; La Hire se do ní zamiluje, ale ona před jeho vyznáním utíká
Nebe to ví – Johanka ve skrytu duše miluje La Hirea, stejně ale dává přednost svému úkolu a ač nerada, zříká se lásky; Raimond to nelibě sleduje

Druhé dějství
Prolog 2 – Francouzům se v bitvách daří
Bitvy – Angličané ustupují a Johanka pokaždé vítězí; Johanka však cítí blízkost smrti
Ďábel závisti – Dauphin s nevolí sleduje rostoucí popularitu Johanky
Cesta je volná – vojsko uvolnilo cestu do korunovačního města Remeš; vděčný dauphin na chvíli zapomíná na žárlivost
Tantum ergo – dauphinův sen se naplňuje - v Remeši na jeho hlavě spočine královská koruna
Hlasy mlčí – Johančiny hlasy umlknou, zmatena neví, co má dělat, když své poslání naplnila
Korunovace – král je spokojen a už není dál ochoten válčit, uvažuje nad podepsáním mírové smlouvy; Johanka a La Hire chtějí naopak táhnout dál a osvobodit Paříž; král souhlasí s posunem armády ke Compiégne
Most přes minulost – Johanka ví, že se její život chýlí ke konci
Dala's jim víc – Raimond prosí Johanku, aby spolu odešli zpátky domů; Johanka i přes to, že své poslání naplnila, odmítá; radši zůstane s La Hirem, i když to znamená smrt
Zatčení – v Compiégne Angličané Johance nastrojili past a burgundský vévoda ji zajme
Ty mě znáš – zoufalý Raimond obviňuje La Hirea ze zrady a pokouší se ho zabít
Príště tě zabiju – Raimondův pokus nekončí úspěchem, společně s La Hirem doufají, že král zaplatí za Johanku výkupné; burgundský vévoda však požaduje vysokou částku, kterou král odmítá zaplatit
Vězení v Rouenu – biskup Couchon vyslýchá Johanku a škodolibě jí oznamuje, že je sama - král výkupné nezaplatí a La Hire neosvobodí; Johanka se odmítá poddat
Ty jsi ten déšť – La Hire pochopí, že Johanku čeká smrt a v duchu se s ní loučí
Proces – Johanka vzdoruje mučení, přiznání si od ní však Couchon vynutí lstí a je odsouzena k smrti upálením
Spáso duše mé – Johanka umírá
Kat – Popravčí vypráví o její smrti; v popele nachází Johančino srdce, které nešlo upálit
Aleluja
73e6e5878d_29501655_o2.jpg
847-johanka600.gif.png
f769fa1a8b_10710383_o2.jpg
IMG_0781.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one